contents

Inleiding tot die Resolusies van die
Politieke Raad van die Kaap die Goeie Hoop


VOC-bevelvoerders aan die Kaap die Goeie Hoop

Gedurende die 143 jaar van Nederlandse beheer oor die Kaap het regeringshoofde mekaar soms snel opgevolg, terwyl ander weer oor ’n lang tydperk die hoogste gesag beklee het.

Kommandeurs

van tot   Kommandeur
7.4.1652 6.5.1662   Jan Anthonisz van Riebeeck (aanvanklik opperhoof)
6.5.1662 27.9.1666   Zacharias Wagenaer
27.9.1666 18.6.1668   Cornelis van Quaelberg
18.6.1668 25.3.1670   Jacob Borghorst
25.3.1670 30.11.1671   Pieter Hackius
30.11.1671 April 1672   Politieke Raad (waarnemend)
April 1672 2.10.1672   Albert van Breugel (sekunde; waarnemend)
2.10.1672 14.3.1676   Isbrand Goske
14.3.1676 29.6.1678   Johan Bax dit van Herenthals
29.6.1678 12.10.1679   Hendrik Crudop (sekunde; waarnemend)
12.10.1679 1.6.1691   Simon van der Stel

Goewerneurs

van tot   Goewerneur
1.6.1691 11.2.1699   Simon van der Stel
11.2.1699 3.6.1707   Willem Adriaan van der Stel
3.6.1707 1.2.1708   Johannes Cornelis d’Ableing (waarnemend)
1.2.1708 27.12.1711   Louis van Assenburg
27.12.1711 28.3.1714   Willem Helot (waarnemend)
28.3.1714 8.9.1724   Maurits Pasques de Chavonnes
8.9.1724 25.2.1727   Jan de la Fontaine (waarnemend)
25.2.1727 23.4.1729   Pieter Gijsbert Noodt
23.4.1729 31.8.1737   Jan de la Fontaine (waarnemend, vanaf 8.3.1737 goewerneur)
31.8.1737 19.9.1737   Adriaan van Kervel (na drie weke in die amp oorlede)
19.9.1737 14.4.1739   Daniël van den Henghel (fiskaal; waarnemend)
14.4.1739 27.2.1751   Hendrik Swellengrebel
27.2.1751 11.8.1771   Ryk Tulbagh
11.8.1771 14.2.1785   Joachim van Plettenberg (waarnemend, vanaf 18.5.1774 goewerneur)
14.2.1785 24.6.1791   Cornelis Jacob van de Graaff
24.6.1791 3.7.1792   Johannes Izaac Rhenius (sekunde; waarnemend)
3.7.1792 2.9.1793   Sebastiaan Cornelis Nederburgh en Simon Hendrik Frijkenius (kommissarisse-generaal)
2.9.1793 16.9.1795   Abraham Josias Sluysken

 

Top


vorige Inhoudsopgawe van Inleiding volgende

Site by Hic et Nunc