back

CV Prof. Dr. Gerrit J. Schutte


CURRICULUM VITAE

Personal Details

Date of Birth 23 December 1940
Place of Birth Scheveningen, The Netherlands
Nationality Dutch

Education

Utrecht University, The Netherlands

Period 1974
Degree Ph.D.

Utrecht University, The Netherlands

Period 1959-1966
Degree Doctorandus Histori�

Areas of specialisation

History of Dutch Protestantism
VOC History
History of South Africa

Work experience

1987-present Professor in History of Dutch Protestantism, Free University, Amsterdam
1975-1987 Assistant professor Modern History, Free University, Amsterdam
1966-1975 Teacher (history, literature)

Membership of Professional Bodies

1999-present Member TANAP Programme Committee

1988-1991

Secretary Nederlands Historisch Genootschap
1977-1987 Member (vice-chairman) Programme Indonesian Studies

Academic Distinctions

1984-1985 Fellow, Netherlands Institute for Advanced Studies, Wassenaar, The Netherlands
  Member of the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (South African Academy for Science and arts)

Selected Publications

Books

(ed) Hendrik Cloete, Groot Constantia en die/and the VOC 1778-1799. Documents from the Schwellengrebel Archive. Cape Town. 2003.

(ed.) Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Compagnie. (The Sion in the East. The Reformed Church in the VOC). Hilversum. 2002.

(with D.Th. Kuiper ) (eds) Het kabinet-Kuyper 1901-1905. (The administration of kabinet-Kuyper 1901-1905). Zoetermeer. 2001.

Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid.. (Myths and reality about calvinism in the Netherlands). Hilversum. 2000.

(ed.) Beste Ouders! Brieven uit de Transvaal van Karel van den Berg 1896-1900. (Dearest mom and dad!. The letters of Karel van den Berg, transvaal 1896-1900. Amsterdam. 1999.

Oranje in de achttiende eeuw. (The Princes of Orange in the 18th century). Amsterdam. 1999.

Marken. Geschiedenis van een eiland. (The history of an island: Marken). Amsterdam. 1998.

De Boerenoorlog na honderd jaar. Opstellen over het veranderende beeld van de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902). (The Boer War, a century ago). Amsterdam 1997, 2nd edition 1998.

(with A.Th. van Deursen) Geleefd geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland. (History of the protestant piety in The Netherlands). Assen. 1996.

(ed.) Trade and State in Indonesia. Leiden. 1994.

(with R.E. de Bruin) (eds.) Drie protestantse conservatieven uit de 19e eeuw. (Three protestant conservatives in the 19th century). Amsterdam.1994.

De roeping ten aanzien van het oude broedervolk, Nederland en Zuid-Afrika 1960-1990. (The Netherlands and South Africa 1960-1990). Amsterdam.1993.

(with S. Groenveld) Delta. Nederlands verleden in vogelvlucht. De nieuwe tijd: 1500 tot 1813. (History of The Netherlands, 1500 to 1813). Leiden-Antwerpen. 1992.

(ed.) Een arbeider is zijn loon waardig. De ontwikkeling van het christelijk-sociale denken en handelen in Nederland 1891-1914. (The Christian social movement in The Netherland 1891-1941). Den Haag. 1991.

Patriotten, Prinsgezinden, Gereformeerden. Over Calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw. (Calvinism and revolution in the eighteenth century). Apeldoorn. 1991.

Bunyan in Nederland. (Bunyan in The Netherlands). Houten. 1989.

Nederlandse publicaties betreffende Zuid-Afrika 1800-1899. (Dutch publications concerning South Africa 1800-1899).Kaapstad. 1989.

Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De Banne Graft 1770-1810. (A dutch village in the late eighteenth century. Graft 1770-1810). Franeker. 1989.

(ed.) Dutch authors on Asian History. A Selection of Dutch Historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie. Dordrecht-Providence. 1988.

Nederland en de Afrikaners: adhesie en aversie. Over stamverwantschap, Boerenvrienden, Hollanderhaat, Calvinisme en apartheid. (Dutch and the Afrikaners: adherence and aversion). Franeker. 1986.

(ed.) Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr. oor Kaapse sake 1778-1792 (The correspondence of Hendrik Swellengrebel Jr.). Cape Town. 1982.

(W.Ph. Coolhaas) A critical survey of Studies on Dutch Colonial History. Second edition revised by G.J. Schutte. Leiden.1980.

Groen van Prinsterer. Goes.1976; 2nd edition 1977.

De Nederlandse Patriotten en de koloni�n. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden 1770-1810. (The Dutch patriots and the colonies. Their views and policies). Ph.D. thesis Utrecht University. Groningen 1974.

De Hollanders in Krugers Republiek (The Dutch in Krugers Republic). Pretoria 1968.

Articles

"Groen van Prinsterer en de koloni�n." In J. de Bruijn & G. Harinck (eds.), Groen van Prinsterer in Europese context. Hilversum 2004. 121-130.

"Toleranz auf Dorf-Ebene." In Horst Lademacher Hrsg., Ablehnung - Duldung - Anerkennung. Toleranz in den Niederlande und in Deutschland. Ein historischer und aktueller Vergleich. M�nster. 2004. 422-434.

"Eine calvinistische Nation? Mythos und Wirklichkeit."In Friso Wielenga & Ilonka Taute Hrsg., L�nderbericht Niederlande. Geschichte -Wirtschaft � Gesellschaft. Bonn. 2004. 131-188.

"Kerk en religie in Nederland: de protestantse kerken en groepen."In H. Daalder (ed.), Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn. 2002. B 950, 1-89.

"Neerlands India. De wereld van de VOC: calvinistisch en multicultureel." Historia. Journal of the Historical Society of South Africa 47. 2002. 159-186.

"Christendom en Compagnie." In Leonard Bluss� & Ilonka Ooms (eds.), Kennis en Compagnie. De Verenigde Oostindische Compagnie en de moderne wetenschap. Amsterdam. 2002. 87-99.

"Ad fontes. Over Samuel Elsevier, zijn vrouwen en zijn slaven. Een voorstel tot herinterpretatie." Historia 42. 2000. 347-369.

"Een vergeten Kaapse dichteres: Aletta Beck." Tydskrif vir Geesteswetenskappe 39. 1999. 67-84. (with Vybeke Pieters)

"Bij het schemerlicht van hun tijd. Zeventiende-eeuwse gereformeerden en de slavenhandel." Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A. Th. van Deursen. Amsterdam 1996. 193-217.

"Over Khoi, knechten en koloniale cultuur: een kanttekening." Quarterly Bulletin of the SA Library 48. 1993. 53-56.

"Helenius de Cock en de Vereniging van 1892. "In D. Deddens & M. te Velde (eds.), Vereniging in wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892. Barneveld. 1992. 61-86.

"Nogmaals Rangton van Bali." Kronos 19. 1992. 161-166.

"Die Niederlande - eine calvinistische Nation?." Jahrbuch der Zentrum f�r Niederlande Studien 3. 1992. 39-51.

"Das Haus Oranien und die Niederlande." Joachim F.E. Bl�sing u.A., Die Niederlande und Deutschland. Nachbarn in Europa. Hannover. 1992. 79-92.

"Keuchenius als minister van Koloni�n." Th. Brinkel (ed.), Het kabinet Mackay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891). Baarn. 1990. 191-223

"The Netherlands, cradle of apartheid?" Ethnic and Racial Studies 10. 1987. 392-414.

"Die Ehre Gottes und der moderne Staat. Die Antwort der Antirevolution�re Partei auf die S�kularisation und Demokratisierung der Niederlande." H.W. Von der Dunk & Horst Lademacher Hrsg., Auf dem Weg zum modernen Parteienstaat. Melsungen. 1986. 69-96.

"Un panarama della storiografia riguardante le colonie nei Paesi Bassi (1945-1980)." Rivista Storica Italiana 45. 1983. 946-978.

"De ontwikkeling in de Afrikaneridentiteit en de Afrikanermacht." Zicht op Zuid-Afrika. Honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika 1881-1981. Amsterdam 1981. 123-166. (with H.B. Giliomee)

"Company and Colonists at the Cape." In Richard Elphick & Hermann Giliomee (eds.),The Shaping of South African Society. Cape Town. 1979. 173-210. (Second edition, Cape Town.1989. 283-315)

"De Republiek der Verenigde Nederlanden, 1702-1780." In I.Sch�ffer red., Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden vol. 2. Amsterdam. 1977. 203-246. (Reprinted in De Lage Landen van 1500 tot 1780. Amsterdam.1978. 269-316; 5th edition 1991)

"Johannes Henricus Redelinghuys, een revolutionair Kapenaar." South African Historical Journal 3. 1971. 49-62.

Site by Hic et Nunc